| 
Προσαρμογή | Μείωση μεγέθους γραμματοσειράς |  Επαναφορά μεγέθους γραμματοσειράς |  Αύξηση μεγέθους γραμματοσειράς |   |   |   |   | 

ΣΥΣΠΕΑΠ

Σύστημα Συλλογής, Παραγωγής,
Εμπλουτισμού και Αξιοποίησης Περιεχομένου
Έναρξη περιεχομένου

Ηλεκτρονικές Κοινότητες

Ολομέλεια

Η Ομάδα αυτή απευθύνεται σε όλα τα μέλη της Πύλης και εστιάζει σε θέματα γενικότερου ενδιαφέροντος, σχετικά με την προσβασιμότητα, την αναπηρία και τα Άτομα με Aναπηρία. Στην Ομάδα συζητούνται επίσης θέματα που αφορούν τη γενικότερη λειτουργία της Πύλης και των Ομάδων Ειδικού Ενδιαφέροντος.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να διαβάσουν σχετικά Νέα και Ανακοινώσεις, να συμμετέχουν στις συζητήσεις του αντίστοιχου Φόρουμ, να λάβουν μέρος σε live συζητήσεις μελών της ίδιας ομάδας και να δημιουργήσουν το προσωπικό τους ιστολόγιο.

 

 

Χρήστες με Τύφλωση

Η Ομάδα εξετάζει θέματα που αφορούν συγκεκριμένα τα άτομα με τύφλωση, όπως υποστηρικτικές τεχνολογίες, υγεία, διαβίωση, εργασία και απασχόληση, νομοθεσία, εκπαίδευση, διασκέδαση και αθλητισμός. Επίσης, εξετάζονται ζητήματα επιστημονικού αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος σε σχέση με την τύφλωση (ειδήσεις και πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς της νομοθεσίας , υγείας, υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσβασιμότητας, κ.α.).

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να διαβάσουν σχετικά Νέα και Ανακοινώσεις, να συμμετέχουν στις συζητήσεις του αντίστοιχου Φόρουμ, να λάβουν μέρος σε live συζητήσεις μελών της ίδιας ομάδας και να δημιουργήσουν το προσωπικό τους ιστολόγιο

Χρήστες με Μειωμένη Όραση

Η Ομάδα εστιάζει σε χρήστες με μειωμένη όραση, και αφορά σε θέματα σχετικά με υποστηρικτικές τεχνολογίες, υγεία, διαβίωση, εργασία και απασχόληση, νομοθεσία, εκπαίδευση, διασκέδαση και αθλητισμός αναφορικά με τα άτομα με μειωμένη όραση. Επίσης, εξετάζονται σχετικά ζητήματα επιστημονικού αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος (ειδήσεις και πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς της νομοθεσίας , υγείας, υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσβασιμότητας, κ.α.) .

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να διαβάσουν σχετικά Νέα και Ανακοινώσεις, να συμμετέχουν στις συζητήσεις του αντίστοιχου Φόρουμ, να λάβουν μέρος σε live συζητήσεις μελών της ίδιας ομάδας και να δημιουργήσουν το προσωπικό τους ιστολόγιο.  

Χρήστες με Κινητική Αναπηρία

Η Ομάδα εστιάζει σε χρήστες με κινητική αναπηρία, και εξετάζει θέματα σχετικά με υποστηρικτικές τεχνολογίες, υγεία, διαβίωση, εργασία και απασχόληση, νομοθεσία, εκπαίδευση, διασκέδαση και αθλητισμός αναφορικά με κινητικές αναπηρίες. Επίσης, εξετάζονται σχετικά ζητήματα επιστημονικού αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος (ειδήσεις και πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς της νομοθεσίας, υγείας, υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσβασιμότητας, κ.α.) που αφορούν την κινητική αναπηρία.

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να διαβάσουν σχετικά Νέα και Ανακοινώσεις, να συμμετέχουν στις συζητήσεις του αντίστοιχου Φόρουμ, να λάβουν μέρος σε live συζητήσεις μελών της ίδιας ομάδας και να δημιουργήσουν το προσωπικό τους ιστολόγιο

Χρήστες με Κώφωση

Η Ομάδα εξετάζει θέματα που αφορούν συγκεκριμένα τα άτομα με κώφωση και προβλήματα ακοής , όπως υποστηρικτικές τεχνολογίες, νοηματική γλώσσα, διαβίωση, εργασία και απασχόληση, νομοθεσία, εκπαίδευση, διασκέδαση και αθλητισμός. Επίσης, εξετάζονται ζητήματα επιστημονικού αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος σε σχέση με την κώφωση (ειδήσεις και πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς της νομοθεσίας, υγείας, υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσβασιμότητας, κ.α.).

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να διαβάσουν σχετικά Νέα και Ανακοινώσεις, να συμμετέχουν στις συζητήσεις του αντίστοιχου Φόρουμ, να λάβουν μέρος σε live συζητήσεις μελών της ίδιας ομάδας και να δημιουργήσουν το προσωπικό τους ιστολόγιο.

Χρήστες με Διάχυτες Αναπτυξιακές Διαταραχές

Η Ομάδα εξετάζει θέματα που αφορούν συγκεκριμένα  άτομα με διάχυτη αναπτυξιακή διαταραχή, αυτισμός, σύνδρομο Asperger κ.α. Επίσης, εξετάζονται ζητήματα επιστημονικού αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος σε σχέση με την συγκεκριμένη ομάδα (ειδήσεις και πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς της νομοθεσίας , υγείας, υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσβασιμότητας, κ.α.).

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να διαβάσουν σχετικά Νέα και Ανακοινώσεις, να συμμετέχουν στις συζητήσεις του αντίστοιχου Φόρουμ, να λάβουν μέρος σε live συζητήσεις μελών της ίδιας ομάδας και να δημιουργήσουν το προσωπικό τους ιστολόγιο

Χρήστες με Οργανικές Παθήσεις

Η Ομάδα εξετάζει θέματα που αφορούν συγκεκριμένα τα άτομα με Οργανικές Παθήσεις (καρδιοπαθείς,καρκινοπαθείς,νευροπαθείς,ρευματοπαθείς,αιμοφυλικοί κ.α.)    Επίσης, εξετάζονται ζητήματα επιστημονικού αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος σε σχέση με Οργανικές Παθήσεις (ειδήσεις και πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς της νομοθεσίας , υγείας, υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσβασιμότητας, κ.α.).

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να διαβάσουν σχετικά Νέα και Ανακοινώσεις, να συμμετέχουν στις συζητήσεις του αντίστοιχου Φόρουμ, να λάβουν μέρος σε live συζητήσεις μελών της ίδιας ομάδας και να δημιουργήσουν το προσωπικό τους ιστολόγιο.

Χρήστες με Νοητική υστέρηση και Μαθησιακές δυσκολίες

Η Ομάδα εξετάζει θέματα που αφορούν συγκεκριμένα τα άτομα με νοητικές και μαθησιακές δυσκολίες. Επίσης, εξετάζονται ζητήματα επιστημονικού αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος σε σχέση με Νοητικές και Μαθησιακές Δυσκολίες (ειδήσεις και πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς της νομοθεσίας , υγείας, υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσβασιμότητας, κ.α.).

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να διαβάσουν σχετικά Νέα και Ανακοινώσεις, να συμμετέχουν στις συζητήσεις του αντίστοιχου Φόρουμ, να λάβουν μέρος σε live συζητήσεις μελών της ίδιας ομάδας και να δημιουργήσουν το προσωπικό τους ιστολόγιο.

Χρήστες με Ψυχικές και Νευρολογικές Παθήσεις

Η Ομάδα εξετάζει θέματα που αφορούν συγκεκριμένα τα άτομα με Ψυχικές και Νευρολογικές Παθήσεις , όπως Νόσος Alzheimer, Aνοια κ.λ.π. Επίσης, εξετάζονται ζητήματα επιστημονικού αλλά και ευρύτερου ενδιαφέροντος σε σχέση με Ψυχικές και Νευρολογικές Παθήσεις (ειδήσεις και πρόσφατες εξελίξεις στους τομείς της νομοθεσίας , υγείας, υποστηρικτικής τεχνολογίας, προσβασιμότητας, κ.α.).

Πιο συγκεκριμένα, τα μέλη αυτής της ομάδας μπορούν να διαβάσουν σχετικά Νέα και Ανακοινώσεις, να συμμετέχουν στις συζητήσεις του αντίστοιχου Φόρουμ, να λάβουν μέρος σε live συζητήσεις μελών της ίδιας ομάδας και να δημιουργήσουν το προσωπικό τους ιστολόγιο

Τέλος περιεχομένου